Child Welfare Expertise in Social Work for Immigrant Children and Families  (LAMPE)


Main funder

Funder's project numberVN/13874/2021


Funds granted by main funder (€)

  • 112 227,00


Funding program


Project timetable

Project start date01/07/2021

Project end date31/12/2023


Summary

Tutkimuksen tavoitteena on vahvistaa maahanmuuttajien parissa tehtävän lastensuojelun asiantuntijuutta Suomessa. Tutkimuksen tarve perustuu asiantuntijoiden osoittaman ko työn teoreettisen ja menetelmällisen osaamisen riittämättömyyteen nykyisessä toimintaympäristössä. Aiempi tutkimus osoittaa, että maahanmuuttajaperheet ohjautuvat erityisesti sijaishuoltoon valtaväestöä todennäköisempää. Hankkeessa tutkitaan maahanmuuttajien parissa tehtävän lastensuojelun erityiskysymyksiä, jotka ovat vanhemmuuden taustoihin liittyvät lasten sijoittamiseen johtavat riskitekijä, kotoutumisajan lastensuojelu, turvapaikanhakijoina tulleiden perheiden ja yksin alaikäisinä tulleiden lastensuojelu, sijaishuolto ja toisen sukupolven erityiskysymykset. Asiantuntijuuden rakentumiseen vastataan palveluiden käyttäjien ja työntekijöiden sekä rekisteriaineistoihin ja aikaisempaan kansainväliseen tutkimukseen perustuvalla tiedolla. Tuloksista kootaan eri sidosryhmiä konsultoiden käytäntörelevantti tieteellisteoreettinen asiantuntijuuden tietoperusta maahanmuuttajalasten ja -perheiden kanssa tehtävään lastensuojelun sosiaalityöhön.


Principal Investigator


Other persons related to this project (JYU)

Contact person (yes/no)Yes

Contact person (yes/no)Yes


Primary responsible unit


Follow-up groups


Related publications and other outputs


Last updated on 2024-02-04 at 10:48