coADDVA - ADDing VAlue by Computing in Manufacturing (coADDVA )


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: A77973


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 240 000,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.09.2021

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.08.2023


Tiivistelmä

CoADDVA hankkeessa kehitetään robotteihin liittyvää kyvykkyyttä nopeaan laskentaa sekä hyödynnetään sitä teollisuuden sovellusten näkökulmasta. Digitalisaatiossa on suurelta osalta kyse siitä, että kerättävää tietoa pitää pystyä käsittelemään eli laskemaan mahdollisimman tehokkailla tavoilla, ja tulosten pitää palvella reaaliaikaisesti laitteiden päätöksenteossa. Tämä lähtökohta vaatii uusien innovatiivisien tapojen ja algoritmien kehittämisen sekä tietoa siitä, kuinka integroida robotteja toimimaan oikein, turvallisesti ja tehokkaasti teollisissa toimiympäristöissä. Hankkeessa osoitamme, kuinka robotiikka pystyy tehostamaan toimintaa alueen pk-yritysten kanssa määrittelemissämme esimerkkitapauksissa. Hankkeen aikana kehitämme metodista osaamista Edge-AI sekä Hybrid-twin teknologioista. Hanke liittyy Jyväskylän kaupungin ja TEM:in väliseen ekosysteemisopimukseen, jossa tavoitteena on rakentaa alueelle ADDVA TKI -ympäristöä uudistuvan teollisuuden tarpeisiin. Hanke edistää ympäristön digitaalisen osaamisen tasoa sekä sovellettavuutta, minkä lisäksi sillä rakennetaan valmiuksia hyödyntää kansainvälistä TKI-yhteistyötä Keski-Suomen alueen toimijoiden hyväksi. Hanke on osa alueen selviytymisstrategian toteuttamista.


Vastuullinen johtaja


Päävastuullinen yksikkö


Viimeisin päivitys 2021-28-09 klo 07:33