Maahanmuuttajat ammattiopinnoissa: suomen kielen taito ja kieli-ideologiat


Main funder


Funds granted by main funder (€)

  • 6 000,00


Project timetable

Project start date: 01/01/2022

Project end date: 31/03/2022


Summary

Ammatillisen koulutuksen maahanmuuttajaopiskelijat toivovat usein nopeaa työllistymistä, mutta heikko kielitaito nähdään esteenä tällä tiellä. Artikkeliväitöskirjassani tarkastelen, millaisia kieli-ideologioita ja kielitaidon arvoja maahanmuuttajien työelämän kielitaidolle rakentuu ammatillisen koulutuksen opetussuunnitelmassa sekä opetus- ja ohjaushenkilökunnan haastatteluissa ja havainnointiaineistossa. Keskityn hius-, pintakäsittely- ja talotekniikka-aloihin. Tutkimus pohjaa kriittiseen kielelliseen etnografiaan, koulutuksen etnografiaan ja diskurssintutkimukseen (Heller ym. 2018; Lappalainen 2007; Pietikäinen & Mäntynen 2019) ja se on osa Building Blocks -hanketta (JY, PI Suni). Tavoitteena on kehittää kielitietoisempaa ammatillista koulutusta ja tasa-arvoisempaa työelämää.


Principal Investigator


Primary responsible unit


Web page

https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/kivi/henkilosto/vaitoskirjatutkijat/puranen-pauliina


Fields of science


Free keywords

language ideology; vocational education and training; work-life language skills; Finnish as a second language


Last updated on 2021-28-09 at 09:37