Maahanmuuttajat ammattiopinnoissa: suomen kielen taito ja kieli-ideologiat


Päärahoittaja


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 6 000,00


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.01.2022

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.03.2022


Tiivistelmä

Ammatillisen koulutuksen maahanmuuttajaopiskelijat toivovat usein nopeaa työllistymistä, mutta heikko kielitaito nähdään esteenä tällä tiellä. Artikkeliväitöskirjassani tarkastelen, millaisia kieli-ideologioita ja kielitaidon arvoja maahanmuuttajien työelämän kielitaidolle rakentuu ammatillisen koulutuksen opetussuunnitelmassa sekä opetus- ja ohjaushenkilökunnan haastatteluissa ja havainnointiaineistossa. Keskityn hius-, pintakäsittely- ja talotekniikka-aloihin. Tutkimus pohjaa kriittiseen kielelliseen etnografiaan, koulutuksen etnografiaan ja diskurssintutkimukseen (Heller ym. 2018; Lappalainen 2007; Pietikäinen & Mäntynen 2019) ja se on osa Building Blocks -hanketta (JY, PI Suni). Tavoitteena on kehittää kielitietoisempaa ammatillista koulutusta ja tasa-arvoisempaa työelämää.


Vastuullinen johtaja


Päävastuullinen yksikkö


Web-sivut

https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/kivi/henkilosto/vaitoskirjatutkijat/puranen-pauliina


Tieteenalat


Vapaat asiasanat

kieli-ideologia; ammatillinen koulutus; työelämän kielitaito; suomi toisena kielenä


Viimeisin päivitys 2021-28-09 klo 09:37