ANTIVIRAL team Laajakirjoisten ja turvallisten antiviraalien kehityshanke (ANTIVIRAL)


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero5943-a3659


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 230 061,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä01.01.2022

Hankkeen päättymispäivämäärä31.12.2023


Tiivistelmä

Virukset aiheuttavat suuria taloudellisia ongelmia ympäri maailmaa ja usein laajoja epidemioita ja jopa pandemioita.
Useisiin näistä meillä ei ole käytössä olevaa rokotetta. Enterovirukset aiheuttavat suurimman osan lievistä flunssan
kaltaisista sairauksista mutta myös huomattavan määrän vakavia akuutteja ja kroonisia jopa kuolemaan johtavia
tauteja. 116:sta euroopassa kiertävästä enterovirusserotyypistä, 45 on ilmaantunut viimeisen 10 vuoden aikana.
Tarvitsemme siis toimivia lääkehoitoja tulevaisuuden rokotteiden lisäksi hoitamaan näiden virusten aiheuttamia
sairauksia. Enterovirusten lisäksi myös monet muut RNA-virukset aiheuttavat suuria ongelmia, kuten rotavirukset,
norovirukset ja koronavirukset. Tällä hetkellä ei ole kliinisesti hyväksyttävää lääkehoitoa enteroviruksia vastaan ja FDA
on hyväksynyt vain remdesiviirin koronavirusinfektion hoitoon, vaikkakin viimeaikainen laaja tutkimus 30 maassa osoitti
remdesiviiriin olevan tehoton COVI19-tautia vastaan. Tarvitsemme siis uusia keinoja, laajakirjoisia lääkkeitä, joilla
voisimme tehokkaasti vähentää näiden virusten aiheuttamia ongelmia. Laajakirjoinen antiviraali voisi tehota kahdella
tavalla: vähentää viruksen infektiivisyyttä ympäristössämme niin että altistuisimme vähemmän viruksiin erilaisilta
pinnoilta, ja lääkkeenä antiviraali vähentäisi viruksen aiheuttamia oireita ja vähentäisi tehohoidon ja sairaalahoidon
tarvetta.

Antiviraalityöryhmämme on jo löytänyt useita lupaavia antiviraaleja joiden laajakirjoisuutta ja toimintamekanismeja on
tärkeää tutkia että niistä voisi kehittää todellisia ratkaisuja useiden virusryhmien aiheuttamien infektioiden hoitamiseen.
Antiviraalitiimissämme on vankkaa osaamista virusten infektiomekanismeista ja lääkkeiden tehosta viruksiin sekä
rakennetutkimuksen että erilaisten seulontojen ja solu- ja eläinkokeiden tasolla. Tiimin osana on myös maailmankuulut
ekspertit liittyen lääkeseulontoihin ja lääkekehitykseen.


Vastuullinen johtaja


Päävastuullinen yksikkö


Seurantakohteet

ProfiloitumisalueNanoscience Center (Fysiikan laitos PHYS, JYFL) (Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta) (Kemian laitos CHEM) (Bio- ja ympäristötieteiden laitos BIOENV) NSC


Liittyvät julkaisut ja muut tuotokset


Viimeisin päivitys 2024-02-04 klo 11:57