Itlan ja Alueellisen oppimisverkoston TCM-pilotin interventiotutkimus


Päärahoittaja


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 17 500,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.10.2021

Hankkeen päättymispäivämäärä: 30.09.2022


Tiivistelmä

Tutkimus tarkastelee Ihmeelliset vuodet -menetelmäperheeseen kuuluvan TCM-ryhmänhallintamenetelmän pilotointia ja opettajien kokemusta sen merkityksellisyydestä. Tutkimus toteutetaan kahdessa pilotointiin osallistuvassa koulussa case-tyyppisesti ja laadullisena interventiotutkimuksena. Koulutukseen osallistuu Kokkolan peruskoulun alakoulun luokanopettajia kahdesta koulusta (8+8). Tutkimus selvittää pilottiin osallistuvien opettajien kokemuksia 360 asteen näkökulmasta: A Opettajan ryhmänhallintataidot, oppilaat ja luokkaryhmä, B Koti ja koulu yhteistyössä, C Kouluyhteisö ja toimintakulttuuri, D Opettajan työssä jaksaminen. Tutkimuksen empiirinen aineisto hankitaan TCM-koulutuksen eri vaiheissa ja erilaisilla laadullisen tutkimuksen menetelmillä. Saatava tieto on syvällistä yksilöiden erilaisia kokemuksia prosessin aikana tarkastelevaa. Tutkimukselliset interventiot tehdään koulutuksen alkuvaiheessa, koulutuksen lopussa ja koulutuksen päätyttyä. Saatavan tutkimustiedon perusteella voidaan arvioida TCM-menetelmän soveltuvuutta laajempaan käyttöön koulukontekstissa.


Vastuullinen johtaja


Muut hankkeeseen liittyvät henkilöt (JYU)


Päävastuullinen yksikkö


Viimeisin päivitys 2021-15-10 klo 02:33