Rajoja ylittävä moniäänisyys. Queer-narratologia ja nykykirjallisuuden sukupuolisesti haastavat kertojat


Päärahoittaja


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 11 900,00


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.08.2018

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.05.2019


Tiivistelmä

Feminististä queer-narratologiaa hyödyntävä tutkimukseni käsittelee kertojanääntä englannin- ja suomenkielisessä nykykirjallisuudessa, ja erityisesti sellaisia kerronnan keinoja, jotka haastavat ja rikkovat heteronormatiivisia oletuksia.


Vastuullinen johtaja


Päävastuullinen yksikkö


Viimeisin päivitys 2022-06-07 klo 12:45