Tukea varhaisen tuen järjestäjille (TVTJ) (TVTJ)


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: 152/2642/2021


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 66 300,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 03.11.2021

Hankkeen päättymispäivämäärä: 30.06.2023


Tiivistelmä

Hanke edistää varhaiskasvatushenkilöstön osaamista ja tukee hallituksen koulutuspoliittisten
uudistusten toteutumista vahvistamalla kuntien kehittämisosaamista lapsen tuen
järjestämisessä osana strategista johtamista. Koulutuksen laajuus 5 op. Koulutuksen
tarkoituksena on varmistaa varhaisen tuen ja ennalta ehkäisevän työotteen johtamista
kunnissa. Vaikuttavuuden lisäämiseksi koulutukseen osallistutaan kuntatiimeinä.
Koulutuspaikkakuntia on kolme, joihin valitaan 5 osallistujaa 5 kuntatiimistä (yht. 3x25
hlöä.) Koulutus sisältää 4 osiota, joista jokaisessa on 1-päiväinen lähijakso (4 pvää),
ennakko-/välitehtäviä, itsen. ja ryhmissä työskentelyä sekä etäohjausta. Koulutuksessa
rakennetaan kuntakohtaisen tuen järjestämisen kehittämissuunnitelmat, jotka vahvistavat
kasvun ja oppimisen tukea, monial. yhteistyötä, tietoperustaista osaamista, hyvinvointia ja
yhdenvertaista toimintakulttuuria.


Vastuullinen johtaja


Muut hankkeeseen liittyvät henkilöt (JYU)


Päävastuullinen yksikkö


Viimeisin päivitys 2022-06-07 klo 12:45