Yhteisöllisyyttä rakentamassa arvostavalla johtajuudella (8 op) (YAJ)


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: 151/2642/2021


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 44 557,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 03.11.2021

Hankkeen päättymispäivämäärä: 30.06.2023


Tiivistelmä

Hanke vastaa tilaajan tavoitteeseen parantaa koulutusalan hyvinvointia, osallisuutta ja
yhteisöllisyyttä johtajuuden keinoin. Koulutuksen tuloksena koulutusalan johtajuus perustuu
arvostavaan ja positiiviseen vahvuuksien johtamiseen, jossa oppiva yksilö ja yhteisö ovat
keskiössä. Koulutus rakentuu hybridiopetuksesta, -ohjauksesta ja työssäoppimisesta. KJI
koordinoi hanketta ja vastaa siitä yhdessä UEF:n kanssa. Hankkeessa on mukana laaja
valtakunnallinen yhteistyöverkosto. Avustuksen saajat vastaavat koulutuksen suunnittelusta,
toteutuksesta ja arvioinnista. Koulutuksessa tarkastellaan positiivisen johtajuuden teemoja,
joilla on myönteisiä vaikutusta yhteisön psykososiaaliseen hyvinvointiin (esim. Seligman, 2000).
Tarjoamme menetelmiä, joilla osallistujat voivat onnistuneesti toteuttaa arvostavaa johtajuutta
käytännössä ja edistää yhteisöllisyyttä yhdessä kaikkien toimijoiden kanssa.


Vastuullinen johtaja


Muut hankkeeseen liittyvät henkilöt (JYU)


Päävastuullinen yksikkö


Viimeisin päivitys 2022-10-08 klo 10:50