Liikuntateknologian osaajien, urheiluseurojen ja liikuntatoimijoiden
yhteiskehittämisen kansallinen verkosto - LIUKAS
(LIUKAS)


Main funder

Funder's project number: AKKE 12, 216/00.01.05.05/2021


Funds granted by main funder (€)

  • 114 948,00


Funding program


Project timetable

Project start date: 01/10/2021

Project end date: 31/12/2023


Summary

Liikuntateknologian kehittämisen osaaminen hajaantuu Suomessa usealle alueelle ja alueiden välillä on kilpailua, etenkin liikuntateknologiaan ja hyvinvointiin liittyvän datatalouden alueella. Verkostoaloitteen toimijoita yhdistää halu edistää erityisesti lasten ja nuorten liikkumista, sillä yleisesti tunnistettu ja useissa tutkimuksissa havaittu haaste lasten ja nuorten liikunta- ja terveystottumusten heikkenemisestä on trendi, joka tulee kääntää. Liikuntateknologian osaajien ja urheiluseurojen yhteiskehittämisen kansallinen verkosto (LIUKAS) on viiden maakunnan toimijoiden, seitsemän yliopiston ja ammattikorkeakoulun sekä parin kymmenen kansallisesti ja paikallisesti toimivan in-kind-jäsenen yhteinen liikunta- ja urheiluteknologiaan ja sen vaikuttavuuden edistämiseen keskittyvä yhteiskehittämisen verkostoaloite. Hankkeessa kehitetään uusia tapoja tehdä verkostoyhteistyötä ja pyritään edistämään eri toimijoiden laajempaa osallistumista. Tällaisen yhteiskehittämisen ja yhteistyön kautta pitkällä aikavälillä mahdolliset osaamisen ja kehittämisen päällekkäisyydet hioutuvat paremmin toisiaan tukeviksi. Tätä kautta myös kansainvälinen kilpailukyky ja kehittämistyön kansallinen vaikuttavuus vahvistuvat edistäen elinkeinotoimintaa sekä alueiden vetovoimaisuutta.
Verkostolla on määritelty alueiden osaamiseen ja alueellisiin kehittämisohjelmiin perustuen strategiset kehittämisteemat;
1. Liikunnallinen pelaaminen (Exergaming ja eSports) sekä tekoälyn soveltaminen lasten ja nuorten liikunnan tukena
2. Liikuntaa, terveyttä ja hyvinvointia tukeva motivoiva ympäristö ja teknologia
3. Liikeanalyysi, biomekaniikka ja simulointi lasten ja nuorten valmennuksen tukena
4. Liikuntateknologian bioteknologiset ratkaisut, puettavat anturit ja painettava elektroniikka
5. Lasten ja nuorten liikunnan kokonaiskuormituksen ja harjoitettavuuden seuranta ja optimointi
6. Älykkäät liikuntapalvelut ja ketterien liikuntakokeilujen ekosysteemi
Liikuntaan ja hyvinvointiin liittyvän datan näemme kiinteäksi osaksi kaikkea teknologista kehittämistä sekä osana "modernia infrastruktuuria". Hanke on suunniteltu aikavälille 1.10.2021 - 31.12 2023. Verkoston kokonaisbudjetti on 616 278 €, josta TEM:in rahoitusosuus on 493 022 €.


Principal Investigator


Other persons related to this project (JYU)


Primary responsible unit


Last updated on 2022-06-07 at 12:45