Lehtimiehet Oy, arjen politiikka ja median sukupuolittuneisuus Suomessa 1950-luvulta 1980-luvulle


Main funder


Funds granted by main funder (€)

  • 200 000,00


Project timetable

Project start date01/01/2024

Project end date31/12/2026


Summary

2000-luvulla käyty keskustelu mediakentän ja politiikan viihteellistymisestä, polarisaatioista ja kuplautumisesta ei ole uusi ilmiö. Tässä projektissa tutkimme arkisia populaarimedioita sekä niissä vaikuttaneita toimijoita 1950-1980-lukujen Suomessa. Kysymme millä tavoin tamperelainen kustannusosakeyhtiö Lehtimiehet Oy ja sen toimittamat skandaali- ja ajavietelehdet olivat osa sotien jälkeistä yhteiskunnallista muutosaaltoa ja etenkin hegemonisten sukupuoliroolien uudelleenkirjoitusta. Tutkimuksemme keskiössä ovat moninaiset sukupuolten kuvaukset ja sukupuolittuneet toimijuudet Lehtimiehet Oy:n tuottamissa julkaisuissa sekä kustannusyhtiön tuotantoprosesseissa. Tavoitteemme on avata uusia näkökulmia suomalaisen sukupuolihistorian ja arjen historian kentällä hyödyntäen esimerkkitapauksena Lehtimiehet Oy:n toimittamia lehtiä sekä kustannusosakeyhtiön liiketoimintaa ja journalistisia käytänteitä.


Principal Investigator


Other persons related to this project (JYU)


Primary responsible unit


Fields of science


Free keywords

History
Finland
Post-War
Gender
Magazine
History of the Everyday

Last updated on 2023-19-09 at 15:44