Lehtimiehet Oy, arjen politiikka ja median sukupuolittuneisuus Suomessa 1950-luvulta 1980-luvulle


Päärahoittaja


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 200 000,00


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä01.01.2024

Hankkeen päättymispäivämäärä31.12.2026


Tiivistelmä

2000-luvulla käyty keskustelu mediakentän ja politiikan viihteellistymisestä, polarisaatioista ja kuplautumisesta ei ole uusi ilmiö. Tässä projektissa tutkimme arkisia populaarimedioita sekä niissä vaikuttaneita toimijoita 1950-1980-lukujen Suomessa. Kysymme millä tavoin tamperelainen kustannusosakeyhtiö Lehtimiehet Oy ja sen toimittamat skandaali- ja ajavietelehdet olivat osa sotien jälkeistä yhteiskunnallista muutosaaltoa ja etenkin hegemonisten sukupuoliroolien uudelleenkirjoitusta. Tutkimuksemme keskiössä ovat moninaiset sukupuolten kuvaukset ja sukupuolittuneet toimijuudet Lehtimiehet Oy:n tuottamissa julkaisuissa sekä kustannusyhtiön tuotantoprosesseissa. Tavoitteemme on avata uusia näkökulmia suomalaisen sukupuolihistorian ja arjen historian kentällä hyödyntäen esimerkkitapauksena Lehtimiehet Oy:n toimittamia lehtiä sekä kustannusosakeyhtiön liiketoimintaa ja journalistisia käytänteitä.


Vastuullinen johtaja


Muut hankkeeseen liittyvät henkilöt (JYU)


Päävastuullinen yksikkö


Tieteenalat


Vapaat asiasanat

Historia
Suomi
Sodanjälkeinen historia
Sukupuoli
Aikakausilehti
Lehtimiehet Oy
Arjen historia

Viimeisin päivitys 2023-19-09 klo 15:44