Järvilohen ja taimenen kutukartoitus Pielisjoessa vuosina 2021–2023 (Pielisjoki)


Päärahoittaja


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 14 000,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.11.2021

Hankkeen päättymispäivämäärä: 30.07.2023


Tiivistelmä

Projektissa selvitetään järvilohen ja taimenen luontaista lisääntymistä Pielisjoen Kuurnaan Laurinvirtaan vuonna 2019 rakennetulla kutu- ja poikastuotantoalueella. Kunkin kutukauden jälkeen syksyllä kutupesät kartoitetaan ja merkintään. Pesistä kerätään poikasnäytteet keväällä DNA-analyysiin, jossa määritetään mm. kalalaji. Tutkimuksella selvitetään luontaisen lisääntymiskierron käynnistymistä uudella alueella ja arvioidaan kutukantojen kokoa.


Vastuullinen johtaja


Päävastuullinen yksikkö


Viimeisin päivitys 2021-29-11 klo 08:10