International tensions, local nationalism, and global business: A historical perspective (NaBus 2.0 )


Main funder


Funds granted by main funder (€)

  • 200 000,00


Funding program


Project timetable

Project start date: 01/01/2022

Project end date: 31/12/2024


Summary

Kansallisuusaatteen nousu vaikuttaa laajasti kansainväliseen liiketoimintaan ja sen johtamiseen. Liikkeenjohtajat saattavat julkisuudessa puhua laajastikin kansallisuuden tai kansainvälisyyden vaikutuksista markkinoihin ja yritysstrategioihin, mutta johtamistutkimus ei ole juurikaan tutkinut liike-elämän toimijoiden omaa roolia taloudellisen nationalismin muotoutumisessa historiallisena ilmiönä.

NaBus yhdistää historian ja johtajuustutkimuksen näkökulmat monitieteelliseen projektiin. Se tutkii, miten ja miksi yritysjohtajat vaikuttavat taloudellisen nationalismin merkityksiin ja vaikutuksiin, ja miten kansallisuuteen liittyvät kysymykset puolestaan muokkaavat heidän ajatteluaan ja toimintastrategioitaan. Tutkimuskohteena on pohjoismaiset, kansainvälisillä markkinoilla toimivat yritykset ja niiden johtajat sekä näiden toiminta Suomen kansallisvaltion kontekstissa. Monitieteellisessä tutkimuksessa hyödynnetään useita laadullisen tutkimuksen menetelmiä: 1) historiantutkimuksen piiriin kuuluvaa tulkinnallista arkistotutkimusta, 2) narratiivisia menetelmiä ja 3) muistitietotutkimusta.


Principal Investigator


Primary responsible unit


Last updated on 2022-06-07 at 12:45