Endurance training in women of reproductive age: influence of endogenous androgen hormones on adaptations to training (NaisQs6)


Main funder


Funds granted by main funder (€)

  • 5 000,00


Funding program


Project timetable

Project start date: 01/01/2022

Project end date: 31/12/2023


Summary

Nykyiset liikuntasuositukset ovat naisille ja miehille samat, vaikka sukupuolten välillä on merkittäviä fysiologisia eroja. Anatomisten, fysiologisten ja hormonaalisten erojen vuoksi miehillä tehtyjä tutkimuksia ei voida yleistää koskemaan naisia. Tutkimus on osa Naisten kuukautiskierto- ja kestävyysharjoittelututkimusta (NaisQs), jossa selvitetään voiko kuukautiskierron mukaisesti jaksotettu kestävyysharjoittelu olla tehokkaampaa kuin perinteinen kestävyysharjoittelu. Tutkittua tietoa kestävyysharjoittelun jaksottamisesta kuukautiskierron mukaan ei vielä ole. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, voidaanko kuukautiskierron luontaista hormonaalista vaihtelua hyödyntää harjoitteluadaptaatioiden optimoimiseksi ja mikä on androgeenihormonien merkitys tässä. Koska hormonaalinen ehkäisy vaikuttaa endogeeniseen hormoniprofiiliin, tutkimuksessa selvitetään, kuinka androgeenihormoniprofiilit vaihtelevat kuukautiskierron aikana ja hormonaalista ehkäisyä käyttävillä ja voivatko ryhmien väliset erot vaikuttaa harjoitusadaptaatioihin. Androgeenitasojen on havaittu olevan yhteydessä mm. viskeraalirasvan määrään. Tavoitteena on tulosten hyödyntäminen näyttöön perustuvien, naisille suunnattujen liikuntasuositusten kehittämiseen sekä virheellisen tiedon kumoamiseen.


Principal Investigator


Other persons related to this project (JYU)


Primary responsible unit


Last updated on 2023-09-10 at 13:02