Lisääntymisikäisten naisten kestävyysharjoittelu: sisäsyntyisten androgeenihormonien vaikutus harjoitusadaptaatioihin (NaisQs6)


Päärahoittaja


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 5 000,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.01.2022

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.12.2023


Tiivistelmä

Nykyiset liikuntasuositukset ovat naisille ja miehille samat, vaikka sukupuolten välillä on merkittäviä fysiologisia eroja. Anatomisten, fysiologisten ja hormonaalisten erojen vuoksi miehillä tehtyjä tutkimuksia ei voida yleistää koskemaan naisia. Tutkimus on osa Naisten kuukautiskierto- ja kestävyysharjoittelututkimusta (NaisQs), jossa selvitetään voiko kuukautiskierron mukaisesti jaksotettu kestävyysharjoittelu olla tehokkaampaa kuin perinteinen kestävyysharjoittelu. Tutkittua tietoa kestävyysharjoittelun jaksottamisesta kuukautiskierron mukaan ei vielä ole. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, voidaanko kuukautiskierron luontaista hormonaalista vaihtelua hyödyntää harjoitteluadaptaatioiden optimoimiseksi ja mikä on androgeenihormonien merkitys tässä. Koska hormonaalinen ehkäisy vaikuttaa endogeeniseen hormoniprofiiliin, tutkimuksessa selvitetään, kuinka androgeenihormoniprofiilit vaihtelevat kuukautiskierron aikana ja hormonaalista ehkäisyä käyttävillä ja voivatko ryhmien väliset erot vaikuttaa harjoitusadaptaatioihin. Androgeenitasojen on havaittu olevan yhteydessä mm. viskeraalirasvan määrään. Tavoitteena on tulosten hyödyntäminen näyttöön perustuvien, naisille suunnattujen liikuntasuositusten kehittämiseen sekä virheellisen tiedon kumoamiseen.


Vastuullinen johtaja


Muut hankkeeseen liittyvät henkilöt (JYU)


Päävastuullinen yksikkö


Viimeisin päivitys 2022-06-07 klo 12:45