Rehtori hyvinvoinnin ja osallisuuden johtajana 10-15 op


Main funder

Funder's project number138/2642/2021


Funds granted by main funder (€)

  • 23 296,00


Funding program


Project timetable

Project start date03/11/2021

Project end date30/06/2023


Summary

Rehtori hyvinvoinnin ja osallisuuden johtajana -hankkeen tavoitteena on tarjota
tutkimusperustaista tietoa ja toimintamalleja koulun oppilaiden ja henkilökunnan hyvinvoinnin
ja osallisuuden edistämiseen. Tavoitteena on vahvistaa rehtoreiden osaamista ja valmiuksia
kehittää koulujen yhteisöllistä toimintakulttuuria monialaisen yhteistyön kautta.
Hyvä johtaja huolehtii myös omasta hyvinvoinnistaan, koska rehtorilla on vastuu ja valta myös
opettajien ja oppilaiden hyvinvoinnin kehittämisestä. Hankkeessa osallistuja laatii
henkilökohtaisen hyvinvointijohtamiseen liittyvä kehittymissuunnitelman sekä omaan
kouluunsa tai kuntaansa kohdistuvan kehittämistehtävän. Hankkeessa suoritetaan 10-15
opintopistettä.


Principal Investigator


Other persons related to this project (JYU)


Primary responsible unit


Follow-up groups


Last updated on 2023-12-10 at 09:54