Korkeakoulujen opiskelijahyvinvoinnin ja ohjauksen koordinaatiohanke (KOHO)


Main funder

Funder's project number: OKM/165/523/2021


Funds granted by main funder (€)

  • 160 000,00


Funding program


Project timetable

Project start date: 01/01/2022

Project end date: 31/12/2023


Summary

Hankkeessa toteutetaan kaikkien korkeakoulujen yhteinen koordinoiva hanke, jonka tavoitteena on tukea ja fasilitoida koronapandemian vuoksi tarvittavien korkeakouluopiskelijoita koskevien toimenpiteisiin liittyvien hankkeiden yhteistyötä, syntyneen tiedon sekä hyvien käytänteiden jakamista. Toiminnalla vahvistetaan hankkeiden vaikuttavuutta pandemian aiheuttamien vaikutusten hoidossa. Koordinoivan hankkeen työ perustuu opiskelijalähtöiseen ja tutkimusperustaiseen orientaatioon.


Principal Investigator


Primary responsible unit


Last updated on 2022-06-07 at 12:45