Korkeakoulujen opiskelijahyvinvoinnin ja ohjauksen koordinaatiohanke (KOHO)


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: OKM/165/523/2021


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 160 000,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.01.2022

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.12.2023


Tiivistelmä

Hankkeessa toteutetaan kaikkien korkeakoulujen yhteinen koordinoiva hanke, jonka tavoitteena on tukea ja fasilitoida koronapandemian vuoksi tarvittavien korkeakouluopiskelijoita koskevien toimenpiteisiin liittyvien hankkeiden yhteistyötä, syntyneen tiedon sekä hyvien käytänteiden jakamista. Toiminnalla vahvistetaan hankkeiden vaikuttavuutta pandemian aiheuttamien vaikutusten hoidossa. Koordinoivan hankkeen työ perustuu opiskelijalähtöiseen ja tutkimusperustaiseen orientaatioon.


Vastuullinen johtaja


Päävastuullinen yksikkö


Viimeisin päivitys 2022-06-07 klo 12:45