Opintojen etenemisen, hyvinvoinnin ja ohjauksen tukeminen Jyväskylän yliopistossa (OHOT)


Main funder

Funder's project number: OKM/166/523/2021


Funds granted by main funder (€)

  • 158 100,00


Funding program


Project timetable

Project start date: 01/01/2022

Project end date: 30/04/2023


Summary

Jyväskylän yliopisto yhteistyössä Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan kanssa järjestää opiskelykykyä ja hyvinvointia sekä opintojen etenemistä tukevaa toimintaa vertaisryhmiä sekä erilaisia hyvinvoinnin verkkosovelluksia ja toimintamalleja hyödyntäen. Lisäksi edistetään chatbot-opintoneuvontaa vapauttamaan resursseja yksilöllisempään tukeen ohjauksessa.


Principal Investigator


Primary responsible unit


Last updated on 2023-25-04 at 13:22