Kumppanuushaku - Synjet - Alternative routes for sustainable jet fuels and chemical intermediates (Synjet)


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero7071/31/2021


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 292 500,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä01.01.2022

Hankkeen päättymispäivämäärä30.06.2024


Tiivistelmä

Toimenpiteet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi vaativat nopeaa muutosta kriittisiin arvoketjuihin liikenteen ja tuottavan teollisuuden sektoreilla. Tämä muutos vaatii fossiilivapaiden teknologioiden kehittämistä ja laajaa käyttöönottoa. Lisäksi perinteisen fossiilisia raaka-aineita käyttävän teollisuuden, mukaan lukien öljyteollisuuden, tulee dekarbonoida tuotantolaitostensa operointi. CCU/CCS and vihreä vety ovat tärkeitä työkaluja näiden tavoitteiden saavuttamisessa. Jotta asetetut ilmastotavoitteet saavutetaan, tarvitaan kestävän kehityksen mukaisia vähänhiilisiä polkuja liikennepolttoaineiksi ja kemikaaleiksi. Lentoliikenteen on tunnistettu olevan kaikkein vaikeimmin sähköistettävissä oleva liikenteen sektori. Siksi nestemäisiä polttoaineita tarvitaan lentoliikenteeseen vielä pitkälle tulevaisuuteen.
SynJet tutkimusprojektin tavoitteena on kehittää katalyyttiset reitit (isosynteesi ja rasva-alkoholien synteesi synteesikaasusta) synteesikaasusta lentopolttoaineiksi kahden tärkeän välituotteen, isobuteenin ja rasva-alkoholien, kautta. Nämä välituotteet voidaan edelleen konvertoida korkealla selektiivisyydellä lentopolttoaineiksi. Välituotteita voidaan hyödyntää myös muihin kemian tuotteisiin kuten kumituotantoon, kosmetiikkaan ja hygieniatuotteisiin. Projektissa kehitetään tehokkaampia katalyyttejä näille synteesireiteille hyödyntäen myös laskennallisen kemian työkaluja. Konsepti verifioidaan kokeellisesti molemmille tutkittaville reiteille laboratoriomittakaavassa ja konsepti optimoidaan ainakin yhdelle reitille hyödyntäen mallitusta ja simulointeja. Projektin lopuksi arvioidaan konseptien tekno-ekonomia sekä jatkokehitys ja liiketoimintamahdollisuudet. Projekti toteutetaan VTT:n, Jyväkylän yliopiston ja Åbo Akademin yhteistyönä.
Projektissa luodaan arvoketjun läpileikkaava vahva konsortio. Konsortioon osallistuvat yritykset ovat: PK-yritykset: Kanteleen voima, Kleener ja P2X Solutions ja suuryritykset: Berner, Helen, Neste, Nokian Renkaat ja Sumitomo.


Vastuullinen johtaja


Muut hankkeeseen liittyvät henkilöt (JYU)


Päävastuullinen yksikkö


Seurantakohteet

ProfiloitumisalueNanoscience Center (Fysiikan laitos PHYS, JYFL) (Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta) (Kemian laitos CHEM) (Bio- ja ympäristötieteiden laitos BIOENV) NSC


Liittyvät julkaisut ja muut tuotokset


Viimeisin päivitys 2024-30-04 klo 07:03