Eettisyys digitaalisissa asiakaspoluissa: Miten lisätä kuluttajien luottamusta datan käyttöön journalistisissa palveluissa?


Main funder

Funder's project number: 20210246


Funds granted by main funder (€)

  • 121 391,00


Funding program


Project timetable

Project start date: 01/01/2022

Project end date: 31/05/2023


Summary

Hankkeessa tutkitaan digitaalista asiakaspolkua prosessina ja uutismedian toimintamahdollisuuksia digitaalisten alustojen ekosysteemissä. Asiakkuuksia ja käyttäjyyksiä muodostetaan jatkuvasti mitä moninaisimmille digitaalisille alustoille. Asiakkuus muotoutuu digitaalisissa ympäristöissä eriaikaisina prosesseina ja neuvotteluna, milloin ja miksi datan luovuttaminen on yksilön kannalta palkitsevaa. Alustoitumisen seurauksena yhä useampi käyttäjä joutuu pohtimaan datan luovuttamisen negatiivisia seurauksia. Viimeaikaiset tietovuotokohut ovat tehneet näkyväksi sen, mitä oman datan luovuttaminen voi aiheuttaa. Samalla paljastukset Facebookin kaltaisen alustatoimijan perustavanlaatuisesta epäeettisestä toiminnasta syövät luottamusta paitsi alustoihin ja niillä tapahtuvaan datan keräämiseen, myös niihin instituutioihin, jotka näillä alustoilla toimivat (Steedman et al. 2020). Oman datan luovuttamiseen liittyvä vastarinta, eritoten sosiaalisen median alustoilla, on jo näkyvissä ns. disconnection -ilmiönä, jossa kuluttajat siirtyvät pois sosiaalisen median alustoilta, eivätkä näin myöskään enää luovuta dataansa alustojen käyttövoimaksi. On tarpeen kysyä, voiko sama käydä perinteisen median yrityksille verkossa? Selvitämme hankkeessa eettisen dataan perustuvan asiakaspolun muodostumista osana uutismedian arvonmuodostusta sekä sitä, mitä kuluttajat ajattelevat mediayhtiöiden datankeruusta ja omasta asemastaan median digitaalisilla asiakaspoluilla. Näemme että eettiset datakäytänteet ovat tulevaisuudessa tapa erottautua monien verkkoalustojen epäeettisistä datan keräämisen ja käsittelyn käytännöistä. Keräämme kaksi laadullista haastatteluaineistoa nuorilta (19-25-vuotiailta) uutismedian sisällön kuluttajilta sekä määrällisen kokeellisen kenttätutkimusaineiston. Näiden pohjalta tuotamme käytännön ratkaisuja, kuinka uutismediaorganisaatiot voivat tukea luottamuksen rakentumista datan luovuttamisen eri vaiheissa digitaalisella asiakaspolulla.


Principal Investigator


Primary responsible unit


Last updated on 2023-30-05 at 15:44