Oppimisen dynamiikan ja interventiotutkimuksen huippututkimusyksikkö (InterLearn )


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: 346119


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 1 050 000,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.01.2022

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.12.2024


Tiivistelmä

Huippututkimusyksikkömme syventää ja monipuolistaa ymmärrystä oppimiseen ja sosio-emotionaaliseen hyvinvointiin vaikuttavista kasautuvista riskeistä ja suojaavista tekijöistä sekä kehittää vaikuttavia tuen keinoja käytettäväksi erilaisissa oppimisympäristöissä. Oppimisen vaikeuksia (OV) esiintyy n. 10-20% väestöstä. Niillä on suuri vaikutus yksilön elämän laatuun ja niillä on myös suuria taloudellisia vaikutuksia koulumaailmaan, terveyden ja sosiaalihuollon järjestelmiin. Oppimisen vaikeuksien kehittymiseen vaikuttavat monenlaiset toisiinsa yhteydessä olevat tekijät, joilla on tärkeä rooli siinä, miksi jotkut selviävät ja toiset eivät nopeasti muuttuvan yhteiskunnan vaatimuksista. Huippututkimusyksikkömme, jonka tutkijat tulevat eri tutkimusaloilta, soveltaa integratiivista ja monitasoista henkilökeskeistä lähestymistapaa selvittäessään oppimisen ja hyvinvoinnin taustalla olevia neurobiologisia, kognitiivisia, sosio-emotionaalisia, motivationaalisia ja ympäristötekijöitä.


Vastuullinen johtaja


Muut hankkeeseen liittyvät henkilöt (JYU)


Päävastuullinen yksikkö


Viimeisin päivitys 2022-27-05 klo 10:26