MUS&TE - Musiikista etähoivaa ja terveyttä


Main funder

Funder's project numberS22756


Funds granted by main funder (€)

  • 56 000,00


Funding program


Project timetable

Project start date01/02/2022

Project end date31/08/2023


Summary

Musiikista etähoivaa -hankkeessa pyritään tuomaan musiikin hyvinvointivaikutukset hoiva-alalle digitaalisuutta hyödyntäen. Tavoitteena on kehittää ja pilotoida uusia musiikkiin pohjaavia digitaalisia palveluja, työkaluja ja menetelmiä, joilla voidaan edistää hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja osallisuutta.


Principal Investigator


Other persons related to this project (JYU)

Contact person (yes/no)Yes

Contact person (yes/no)Yes


Primary responsible unit


Follow-up groups

Profiling areaActive ageing and care (University of Jyväskylä JYU) AACSchool of Wellbeing (University of Jyväskylä JYU) JYU.Well


Related publications and other outputs


Last updated on 2024-23-01 at 13:00