1000+ hanke valtakunnallinen monimuotokoulutus varhaiskasvatuksen opettajaksi (1000+)


Main funder

Funder's project numberOKM/201/523/2021,OKM/186/523/2021


Funds granted by main funder (€)

  • 547 600,00


Funding program


Project timetable

Project start date01/03/2022

Project end date31/12/2026


Summary

Hankerahoitus käytetään monimuotoisen ja pääosin työn ohessa suoritettavan varhaiskasvatuksen opettajankoulutuksen (VO, KK) toteuttamiseen seitsemän yliopiston muodostaman valtakunnallisen koulutusverkoston yhteistyönä.


Principal Investigator


Other persons related to this project (JYU)

Contact person (yes/no)Yes


Primary responsible unit


Follow-up groups


Free keywords

Hankkeen tavoitteena on tuottaa varhaiskasvatuksen opettajakoulutusta (VO, KK) monimuotoisesti; lähitapaamisia, verkko-opetusta, työelämälähtöisiä tehtäviä ja tutor tukea hyödyntäen. Monimuotokoulutus parantaa opintojen saavutettavuutta maan eri alueille ja tutkinnon voi suorittaa tavoiteaikaa nopeammin päiväkotityön ohessa noin kahden ja puolen vuoden aikana, riippuen opiskelijan aiemmista opinnoista ja opinnoissa etenemisestä.
Tavoitteena on kouluttaa henkilöitä, jotka ovat sitoutuneet työskentelemään varhaiskasvatuksen opettajan tehtävässä ja jotka ovat ennen koulutukseen hakautumista suorittaneet perusopinnot 25 op kasvatustieteestä (mukaan lukien varhaiskasvatustiede).
Tavoitteena on myös hyödyntää kaikkien varhaiskasvatuksen koulutusta tuottavien yliopistojen asiantuntemusta ja kokemusta toteutuksen eri vaiheissa, sekä tunnistaa yhä vahvemmin eri yliopistojen opetussuunnitelmien yhteisiä sisältöjä ja toteuttamisen tapoja. Yhteisen opetussuunnitelmatyön avulla kehitetään varhaiskasvatuksen opettajakoulutuksen ristiinopiskelu mahdollisuuksia. Ristiinopiskelun mahdollisuuksien myötä voidaan vahvistaa yhteisiä opintojaksojen toteutuksia myös henkevuosien jälkeen.

Last updated on 2022-06-07 at 12:45