Dialogissa menneisyyden kanssa: Poliittisten käsitteiden muutokset osana vallankumouksen diskurssia Neuvostoliiton musiikkipolitiikassa 1917–1936


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: 2021069


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 8 000,00


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.05.2022

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.08.2022


Tiivistelmä

Tutkin väitöskirjassani Neuvostoliiton musiikkipolitiikan diskursiivista rakentumista keskeisten historiallisten ja poliittisten käsitteiden näkökulmasta vuodesta 1917 aina 1930-luvulle saakka. Käsitteet kuten kansa, vapaus, demokratia ja Eurooppa olivat merkittävässä roolissa, kun Neuvostoliiton musiikki- ja kulttuuripolitiikkaa neuvoteltiin uudelleen vallankumouksien jälkeen, pyrkimyksenä integroida olemassa olevat musiikilliset näkemykset ja instituutiot osaksi uutta, vallankumouksellisuutta korostavaa yhteiskuntaa. Väitöskirjani avaa kielen- ja historiantutkimusta yhdistävällä lähestymistavalla Neuvostoliiton musiikki- ja kulttuurihistorian muotoutumisen lähtökohtia ja tarjoaa näkymän poikkeuksellisen kiinnostavaan kielen, politiikan, ideologian ja taiteiden risteyskohtaan.


Vastuullinen johtaja


Päävastuullinen yksikkö


Tieteenalat


Sisäinen seurantakohde

Profiloitumisalue: Hyvinvoinnin tutkimuksen yhteisö (Jyväskylän yliopisto JYU) JYU.Well


YSO-asiasanat


Vapaat asiasanat

Neuvostoliitto; Venäjän historia; musiikinhistoria; kulttuurihistoria; käsitehistoria; diskurssintutkimus


Viimeisin päivitys 2023-24-08 klo 21:05