Forskningsprojekt om hur svensklärarstuderande utvecklar en flerspråkig läraridentitet (PoPUpp)


Main funder

Funder's project number177247


Funds granted by main funder (€)

  • 42 764,00


Funding program


Project timetable

Project start date01/08/2022

Project end date31/07/2023


Summary

Tutkimus- ja kehittämisprojektimme tarkoituksena on ymmärtää ruotsinopettajaksi (ruotsi toisena kotimaisena kielenä) opiskelevien monikielisen opettajaidentiteetin kehittymistä kolmessa eri koulutusohjelmassa. Haluamme tarkastella, millaisen ympäristön ja tuen nämä koulutukset tarjoavat opiskelijoille heidän kasvussaan yhteiskunnallisesti aktiivisiksi kielenopettajiksi, jotka hahmottavat ruotsin merkityksen toisena kansalliskielenä ja olennaisena osana koulujen monikielisyyspedagogiikkaa ja kansalaisten monikielistä repertuaaria. Selvitämme, miten ruotsinopettajien koulutusta voidaan edelleen kehittää entistä monikielisemmässä Suomessa. Haluamme opettajankoulutuksen tutkimisen ja kehittämisen kautta tukea ruotsinopettajia ruotsin kielen opiskelun merkityksen argumentoinnissa suomalaisessa koulutuskeskustelussa ja ruohonjuuritason opetustyössä. Ruotsinopettajan identiteetti määritellään “opettajan käsityksinä itsestään ammatillisena toimijana” (Vähäsantanen, 2015) ja sen keskiössä hahmotetaan tässä tutkimuksessa olevan opiskelijan oma monikielinen identiteetti, joka liittyy opettajaksi kasvun prosessissa pedagogisiin ja yhteiskunnallisiin käsityksiin kielestä.


Principal Investigator


Other persons related to this project (JYU)


Primary responsible unit


Follow-up groups

Profiling areaMultidisciplinary research on learning and teaching (University of Jyväskylä JYU) MultiLeTe


Related publications and other outputs


Last updated on 2024-17-05 at 08:25