Ketkä kärsivät lapsuusiän diabeteksen taloudellisesta taakasta? Perheen ja hoitavan lääkärin rooli sairauden hoidossa ja sairauden heijastusvaikutukset vanhempien työn tarjontaan (Lapsuuuden diabetes)


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: 20220099


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 15 000,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.04.2022

Hankkeen päättymispäivämäärä: 01.04.2024


Tiivistelmä

Tutkimushankkeessa tarkastellaan, millaisia vaikutuksia tyypin 1 diabetesdiagnoosilla on lapsen pitkän aikavälin koulutus- ja työmarkkinatulemiin. Lisäksi tutkitaan, miten erot vanhempien koulutustaustassa ja hoitavan lääkärin ominaisuuksissa mahdollisesti modifioivat tätä yhteyttä ja millaisia heijastusvaikutuksia sairastumisella on vanhempien työmarkkinatulemiin. Tutkimuksessa hyödynnetään rekistereihin perustuvaa pitkittäisaineistoa. Hankkeen perusteella saadaan tietoa hoitavan lääkärin ja lähipiirin roolista sairauden hoidossa ja sairauden aiheuttamista epäsuorista kustannuksista.


Vastuullinen johtaja


Päävastuullinen yksikkö


Viimeisin päivitys 2022-06-07 klo 12:45