Sosiaalisen kestävyyden johtaminen ja institutionaaliset logiikat huippu-urheiluorganisaatioissa


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: OKM/25/626/2022


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 55 000,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.04.2022

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.12.2024


Tiivistelmä

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan intsitutionaalisten logiikkojen risteämistä urheilun sosiaalisen kestävyyden johtamisen kanssa. Tutkimuksella pyritään tuottamaan uutta tietoa siitä, millaiset logiikat urheilujohtamisen kestävyyttä ohjaavat ja millaisia vaikutuksia logiikoilla on muutosprosessissa. Tutkimushanke keskittyy huippu-urheilun kontekstiin ja tarkastelemme logiikkojen historiallista muutosta arkistomateriaalin ja sidosryhmäaineiston avulla. Tutkimuksemme keskittyy myös haastatteluaineistojen avulla siihen miten huippu-urheilun ammatillisuuden heikko institutionaalinen tunnistaminen voi ylläpitää sosiaalisesti kestämättömiä toimintatapoja urheilun työpaikkana rakentamisen näkökulmasta.Tutkimuksemme tuottaa siten uutta teoreettista ja käytännöllistä tietoa institutionaalisen ohjauksen ja erilaisten toimintalogiikkojen merkityksestä sosiaaliselle kestävyydelle liikuntapoliittisen päätöksenteon tueksi.


Vastuullinen johtaja


Muut hankkeeseen liittyvät henkilöt (JYU)

Yhteyshenkilö (kyllä/ei): Kyllä


Päävastuullinen yksikkö


Viimeisin päivitys 2022-06-07 klo 12:45