Lukemattomat mahdollisuudet (LukemattomatESR)


Main funder

Funder's project number: S21449


Funds granted by main funder (€)

  • 66 916,00


Funding program


Project timetable

Project start date: 01/11/2018

Project end date: 28/02/2021


Summary

Lukemattomat -hankkeessa haetaan ratkaisua nuorten lukemattomuuteen ja heikkoon lukutaitoon, jonka kautta työ- ja opiskelu-uralta syrjäytyminen on yhä vakavampi nuoriin kohdistuva uhka. Lukutaidon merkitys ei ole digitalisaation myötä vähenemässä vaan päinvastoin, se on osaltaan luomassa uutta lukutaidottomuutta. Heikko lukutaito heijastuu yhteiskunnassa kaikille osa-alueille.

Hankkeessa on kuusi toteutettavaa toimenpidettä, joilla tähdätään vuorovaikutteiseen ja konkreettiseen
toimintatapaan, joka tukee vähäisellä lukutaidolla peruskoulunsa päättäneitä nuoria aikuisia. Toimintatapa
muodostuu yleisten kirjastojen aktiivisesta kansalaisyhteiskuntaa ja osallisuutta lukutaidon kautta edistävästä
roolista. Tätä kautta kirjastot saadaan kiinnitettyä selkeästi ja kiinteästi syrjäytymistä ehkäisevään
moniammatilliseen verkostoon. Hankkeessa rakennetaan Lukutaitojamimalli, jota levitetään ja juurrutetaan osaksi
organisaatioiden ja järjestöjen toimintaa. Lisäksi koulutetaan lukutaito-ohjaajia ja muotoillaan mielenkiintolähtöisiä
kirjastopalveluita

Hankkeen tavoitteet ovat haastavat, mutta usean osatoteuttajien kattavalla osaamisella, vuorovaikutteisella ja
tiiviillä yhteistyöllä ne saavutetaan. Jyväskylän yliopisto, Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja Turun
ammattikorkeakoulu ovat tehneet tiivistä yhteistyötä Näkymättömät – Nuorten digitarinat -hankkeessa vuodesta
2015 alkaen. Tässä hankkeessa Turun kaupunginkirjasto ja Seinäjoen kaupunginkirjasto toimivat partnereina ja
niiden kanssa Näkymättömät-hankkeen osatoteuttajat ovat tehneet aktiivista yhteistyötä. Lisäksi mukana olevilla
ammattikorkeakouluilla on kirjastoalan koulutuksen kautta vuorovaikutteiset suhteet kirjastoihin.

Näkymättömäthankkeessa tehty työ ja siinä saavutetut tulokset ovat luoneet toimijoista verkoston, jossa jokaisen osatoteuttajan osaaminen ja vahvuudet tunnetaan ja nämä täydentävät toisiaan niin, että hankkeessa on laaja osaaminen sekä hyvät partneriverkostot ja yhteydet yhtälailla Suomessa kuin kansainvälisestikin.


Principal Investigator


Primary responsible unit


Last updated on 2022-06-07 at 12:40