Jäsensuhteet TEK:ssä (JS-TEK)


Main funder


Funds granted by main funder (€)

  • 10 000,00


Funding program


Project timetable

Project start date: 01/10/2018

Project end date: 31/01/2019


Summary

Tutkimushankkeemme päivittää suomalaisen ay-jäsenistön jäsensuhteen luonnetta 2000-
luvulla käyttäen TEK:n viimeisimpiä jäsenkyselyitä. Tarkoituksena on tuottaa kattava ja
systemaattinen kuva ammattiliiton jäsenistöstä sekä ay-jäsensuhteen tilasta ja kehityksestä
viimeisten 15 vuoden aikana. Ovatko TEK:n n jäsenet sitoutuneita ammattiliittonsa
tavoitteisiin ja arvomaailmaan. Millaisia ovat 2010-luvun ammattiyhdistysaktiivit?
Tutkimusaineistona käytetään TEK:n tekemiä jäsenkyselyitä sekä ammattiliittojen omia
kyselyitä.


Principal Investigator


Primary responsible unit


Last updated on 2021-17-03 at 12:04