Evoluutiopajat - tiedekasvatusta taiteen, liikkeen ja pelien keinoin


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: KOKOUS 4/2018


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 96 662,10


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 10.10.2018

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.12.2020


Tiivistelmä

Tällä hakemuksella haemme rahoitusta projektiin, jonka tavoitteena on levittää tietoa evoluutiosta ja evoluu-tiotutkimuksesta Suomessa. Haluamme lisätä ymmärrystä siitä, että evoluutio ei ole jotain mitä on tapahtunut vain historiassa, vaan miten eliöt (mukaan lukien me ihmiset) kehittyvät vuorovaikutuksessa toisiinsa juuri tälläkin hetkellä. Tavoitteenamme on myös havainnollistaa, miten evoluutioteorian ymmärtäminen ja tutkiminen on tär-keää globaalien uhkien, kuten ilmastonmuutoksen ja elinympäristöjen häviämisen vaikutusten ymmärtämiseksi. Näiden tavoitteiden saavuttaminen tapahtuu tutkijoiden koululaisille pitämien evoluutioaiheisten työpajojen kautta, järjestämällä kursseja opettajille, joissa heille opetetaan työpajojen käyttöä omassa opetuksessaan sekä tuottamalla ja tarjoamalla ilmaista evoluutioaiheista opetusmateriaalia esikoulun, peruskoulun ja lukion opetuk-seen Evoluutiopajat –projektin verkkosivuilla. Haetun rahoituksen avulla kehitämme lisäksi uusia tapoja ja työka-luja opettaa evolutiivisia ilmiöitä liikunnan ja taiteen keinoin. Pitkän aikavälin tavoitteemme on tehdä evoluu-tiopajoista pysyvä osa suomalaista ja kansainvälistä luonnontieteiden opetusta.


Vastuullinen johtaja


Muut hankkeeseen liittyvät henkilöt (JYU)

  • Yhteyshenkilö (kyllä/ei):


Päävastuullinen yksikkö


Viimeisin päivitys 2021-17-03 klo 12:05