Onnistuneet tietopyynnöt toimituksissa: Journalistin tietokanta julkisuustulkinnoista -jatkohanke


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: 20180141


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 24 000,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.01.2019

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.12.2019


Tiivistelmä

Hankkeessa on tarkoitus rakentaa helppokäyttöinen verkkotietokanta viranomaistietojen ja –aineistojen hyödyntämiseksi toimitustyössä. Toimittajat voivat käyttää omissa tietopyynnöissään tietokantaan sisällytettyjä analyysipohjaisia tiivistelmiä asiakirjajulkisuutta koskevista hallinto-oikeuksien ratkaisuista ja laillisuusvalvojien kannanotoista. Rakennettavien tiivistelmien pohjalta he voivat tarkastella aineistokohtaisesti hallinto-oikeuksien julkisuudesta tekemää tulkintalogiikkaa ja vertaamaan toisiaan muistuttavista tietopyynnöistä tehtyjä ratkaisuja oman tietopyyntönsä tarpeisiin.

Toimittajat myös onnistuvat aiempien julkisuustulkintojen pohjalta arvioimaan varsin tarkasti jo ennakolta omat mahdollisuutensa tarvitsemiensa tietojen ja viranomaisaineistojen saamiseksi. Perustelemalla aiemmilla oikeusratkaisuilla oman pyyntönsä oikeutusta he samalla vakuuttavat tietopyynnöissään viranomaiset siitä, että tiedot ja aineistot on syytä luovuttaa.

Tietokannan sisältö rakentuu analysoidusta hallinto-oikeusratkaisuista ja kannanotoista laadituista tiivistelmistä ja niiden hakutoimintoihin liitetyistä asiasanoista. Tarkasteltaviksi valitaan yleisöjulkisten tietojen luovuttamatta jättämisestä tehdyt valitukset ja kantelut tapauksissa, joissa pyydetyt tiedot ja aineistot ovat myös yhteiskunnallisesti ja journalistisesti merkittäviä.


Vastuullinen johtaja


Muut hankkeeseen liittyvät henkilöt (JYU)


Päävastuullinen yksikkö


Viimeisin päivitys 2021-17-03 klo 12:07