TUNTEET JA VASTUULLISUUS IMMERSIIVISESSÄ JOURNALISMISSA (Emores)


Päärahoittaja


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

36 520,00


Rahoitusohjelma

Säätiö (Rahoitusohjelmat)


Projektin aikataulu

Projektin aloituspäivämäärä: 01.10.2018

Projektin päättymispäivämäärä: 30.06.2020


Tiivistelmä

VR-teknologioiden avulla toteutettu immersiivinen journalismi kykenee luomaan käyttäjissä voimakkaitakin tunnetiloja. EMORES-hankkeessa tutkitaan VR- journalismin tunnevaikutuksia empiirisesti sekä affektien suhdetta journalistiseen etiikkaan. Hankkeessa tutkitaan VR-journalismin tunnesisältöjä, tehdään VR-journalismia koskeva yleisötutkimus sekä toimittajien asenteita VR-journalismia kohtaan kartoittava haastattelututkimus. Tuloksena on tutkimusartikkeleita sekä VR-journalismina koskeva eettinen ohjeistus. EMORES on globaalistikin tärkeä tutkimusavaus.


Vastuullinen johtaja


Päävastuullinen yksikkö


Liittyvät julkaisut


Viimeisin päivitys 2020-01-07 klo 08:33