Korkeakoulutuksen levittäminen ja osaamistalouden laajentaminen Keski-Suomessa


Main funder

Funder's project number: 29/2018


Funds granted by main funder (€)

  • 10 000,00


Funding program


Project timetable

Project start date: 01/09/2018

Project end date: 31/05/2019


Summary

Globalisaatio, tieteen ja teknologian kehitys ja työn murros edellyttävät osaamisen jatkuvaa päivittämistä ja kehittämistä. Tutkintokoulutuksen rinnalle tarvitaan monipuolisia mahdollisuuksia osaamisen kehittämiselle koko työuran ajan. Suo-messa vallitsevaan osaajapulaan vastaamiseksi on jatkuvan oppimisen tarjontaa lisättävä ja monipuolistettava edelleen Jyväskylän yliopistossa.

Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa edellä mainittuun haasteeseen on vastattu ja suunnitellaan vastattavan maa-kunnallisella korkeakoulutuksen levittämisellä ja osaamistalouden laajentamisella. Äänekosken kaupunginjohtajan aloit-teesta on käynnistynyt korkeakoulutuksen (yhteistyössä JYU & JAMK) levittäminen Keski-Suomen maakuntaan. Tavoittee-na on Äänekoskella ollut alueen yritysten työelämän osaamistarpeisiin vastaaminen, kuntalaisten yleisen koulutustason kohottaminen sekä lukiolaisille suunnattavien korkeakouluopintojen kehittäminen. Tavoitteena on vastata alueen positii-viseen rakennemuutokseen.

Äänekoskella on palvelumuotoiltu kuntalaisten kanssa alueen koulutustarjonta, joka käynnistyi lv. 2017-18. Nyt Äänekos-kella on käynnistymässä toiminnan toinen vaihe. Äänekoskella toiminta kohdentuu metsä- ja biotalouteen ja siihen linkit-tyvää toimintaan.

Asiaa käsiteltiin 13.2.2018 kunnanjohtajakokouksessa, jossa JAMK:in kehittämispäällikkö Hannu Ikonen ja Avoimen yli-opisto johtaja Jukka Lerkkanen vierailivat esitellen Äänekoskella tehtyjä kehittämistoimia yhdessä kaupunginjohtaja Matti Tuonosen kanssa. Tämän tapaamisen seurauksena Jämsän ja Keuruun kaupungit kiinnostuivat vastaavan järjestämisestä alueellaan. Tämän jälkeen on alueilla pidetty suunnittelutapaamisia ja paikalliset elinkeinoyhtiöt (JÄMSEK ja KEULINK) tekevät osaamistarvekartoitukset vuoden 2018 aikana.

Jämsän seudulla on tarpeita matkailu- ja ravitsemusalalla sekä liiketoimintaosaamisessa. Keuruulla tarpeet kohdentuvat kone- ja metalliteollisuuteen, sosiaali- ja terveysalalle sekä liiketoimintaosaamiseen. Korkeakoulutuksen levittäminen ja osaamistalouden laajentaminen käynnistyvät Jämsässä ja Keuruulla vuoden 2019 aikana.


Principal Investigator


Other persons related to this project (JYU)


Primary responsible unit


Last updated on 2021-17-03 at 12:07