Kokeellinen tutkimus kumota perittyjä aineenvaihdunnan riskitekijöitä ja heikkoa juoksukykyä suolistomikrobeihin
vaikuttamalla ja tekemällä ulosteensiirtoa
(AiSuoLi_W)


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: 7F36E1


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 12 000,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.03.2019

Hankkeen päättymispäivämäärä: 30.11.2020


Tiivistelmä

Viimeaikaiset tutkimukset ovat osoittaneet epäsuotuisan suolistomikrobiston ja
aineenvaihduntasairauksien, kuten tyypin kaksi diabeteksen, välisen yhteyden.
Suolistomikrobiston koostumukseen vaikuttavat ravinto ja ympäristö, mutta myös perinnölliset tekijät. Omassa
tutkimuksessamme olemme osoittaneet, että synnynnäiseltä juoksukyvyltään eroavat rotat, HCR (High
Capacity Runner) ja LCR (Low Capacity Runner) –rotat, erosivat toisistaan myös suolistomikrobistoltaan.
Huolimatta siitä että tutkitut nuoret rotat olivat samanpainoisia, oli LCR-rotilla enemmän mikrobeja, jotka
muissa tutkimuksissa on yhdistetty lihavuuteen ja metabolisiin sairauksiin. Koska LCR rotat ovat myös alttiita
metabolisille sairauksille ja niiden aivoissa on eroja HCR:iin verrattuina, tässä tutkimuksessa aiomme
selvittää: 1) onko perimä vai mikrobisto tärkeämpi metabolisten riskitekijöiden kehitykseen, ja onko
suolistomikrobeilla myös yhteys aivojen toimintaan sekä liikkumisaktiivisuuteen; ja 2) voidaanko perimän ja/tai
mikrobiston vaikutusta metabolisten sairauksien, kuten tyypin 2 diabeteksen (T2D), kehittymiseen ehkäistä
ulosteensiirron ja/tai antibioottihoidon avulla? Tutkimuksen avulla löydetään ja varmennetaan uusia
mekanismeja, jotka selittävät suolistomikrobiston, aivojen toiminnan ja aineenvaihduntasairauksien, kuten
T2D, keskinäistä yhteyttä. Tavoitteena on hoitaa kyseisiä sairauksia, ja vähentää ennakoivasti metabolisten
sairauksien riskitekijöitä.
Tutkimus tehdään rotilla, joista toiset ovat metabolisesti terveitä ja toisilla on metabolisia riskitekijöitä
perimässään. Haemme nyt rahoitusta tutkimuksen kokeelliseen osuuteen: eläinkokeiden toteuttamiseen
(antibioottikäsittely ja ulosteensiirto) sekä näytteiden analysointiin. Kokeissa seurataan suolistomikrobistoa eri
aikapisteissä, tehdään sokeri- ja insuliinirasituksia sekä tutkitaan eläinten aineenvaihduntaa. Aivojen,
aineenvaihdunnan ja suolistomikrobien välistä yhteyttä tutkitaan erilaisin tilastomallein.


Vastuullinen johtaja


Muut hankkeeseen liittyvät henkilöt (JYU)

Yhteyshenkilö (kyllä/ei): Kyllä


Päävastuullinen yksikkö


Sisäinen seurantakohde


Liittyvät julkaisut


Viimeisin päivitys 2021-12-04 klo 13:42