Kehitysvammaiset osallisina Green Care-palveluiden kehittämisessä osaksi päivä- ja työtoimintaa


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: S21462


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 23 762,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.08.2018

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.12.2020


Tiivistelmä

Hankkeen päätavoitteena on vastata Green Care-yrittäjyyden lisäämisellä alueelliseen tarpeeseen
monipuolisemmasta kehitysvammaisille henkilöille suunnatusta päivä- ja työtoiminnasta nykyisten toimintakeskusten
rinnalla. Toisena päätavoitteena on laajentaa Soiten kehitysvammaisten asiakkaiden osallisuutta ja mahdollisuuksia
vaikuttaa päivänsä sisältöön sekä kehittää kehitysvammahuollon päivä- ja työtoimintapalvelujen toimintatapoja siten,
että ne lisäävät asiakkaiden mahdollisuuksia integroitua osaksi paikallisyhteisöä ja tunnistaa omaa
työelämäpotentiaalia. Green Care-toiminnalla tarkoitetaan luontolähtöisiä palveluja, kuten maatila-avusteista
päivätoimintaa, eläinavusteista toimintaa tai puutarhatoimintaa.


Vastuullinen johtaja


Muut hankkeeseen liittyvät henkilöt (JYU)

  • Yhteyshenkilö (kyllä/ei):


Päävastuullinen yksikkö


Viimeisin päivitys 2021-25-01 klo 14:02