Tutkimusperustainen vaativaan erityiseen tukeen liittyvän osaamisen vahvistaminen opettajankoulutuksessa ja täydennyskoulutuksessa (TUVET)


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: OKM/56/592/2018


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 146 439,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.12.2018

Hankkeen päättymispäivämäärä: 30.06.2021


Tiivistelmä

Hanke tuottaa tutkimukseen perustuvaa tietoa, sisältöjä ja malleja vaativaan erityiseen tukeen ja siihen liittyvään
moniammatilliseen yhteistyöhön perusopetuksen opettajankoulutukselle ja täydennyskoulutukselle. Hanke tukee
kansallisen vaativan erityisen tuen ohjaus- ja palveluverkoston eli VIP-verkoston toimintaa. Hanketta toteuttavat Itä-
Suomen, Helsingin ja Jyväskylän yliopistot yhteistyössä Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin kanssa, jolla on merkittävä
vaativan erityisen tuen tuntemus.


Vastuullinen johtaja


Päävastuullinen yksikkö


Liittyvät julkaisut


Viimeisin päivitys 2021-11-10 klo 13:40