Learning and Being in Sport: A Phenomenological Investigation (Learn2)


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: 792172


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 179 325,60


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.03.2019

Hankkeen päättymispäivämäärä: 28.02.2021


Tiivistelmä

Oppiminen ja oleminen urheilussa: Fenomenologinen tutkimus

Abstrakti
Urheilua pidetään tärkeänä kontekstina oppimiselle ja nuoren positiiviselle kehitykselle, mutta ymmärrys siitä mitä oppiminen urheilussa pohjimmiltaan on ja miten se linkittyy oppijan identiteettiin, arvoihin ja sosiokulttuuriseen viitekehykseen on tällä hetkellä puutteellista. Tämä tutkimus pohjautuu eksistentiaalisen fenomenologian viitekehykseen ja selvittää opiskelija-urheilijoiden oppimiskokemuksia urheilussa, tarjoten innovatiivista tietoa jota voidaan hyödyntää epämuodollisten oppimiskokemusten validoinnissa.
Tutkimukseen osallistuu 18 urheilijaa jotka osallistuvat hermeneuttiseen haastatteluun joka keskittyy ymmärtämään ja selkeyttämään merkityksiä joita he antavat oppimiskokemuksilleen urheilussa. Osallistujat ovat mukana jatkuvassa pitkittäistutkimuksessa joka selvittää nuorten opiskelija-urheilijoiden kehitysteitä. Heitä on aiemmin haastateltu neljä kertaa viimeisen kolmen vuoden aikana. Aiemmat haastattelut auttavat ymmärtämään osallistujien kehitysteitä ja elämäntarinoita, ja mahdollistavat syvällisemmän dialogin ja oppimiskokemusten tutkimisen.
Analyysin avulla pyritään selvittämään urheilijoiden oppimiskokemusten olennaiset - mutta silti aina kontekstisidonnaiset - rakenteet. Tutkimustulokset mahdollistavat uudenlaisen ymmärryksen siitä, kuinka urheilukokemukset vaikuttavat eksistentiaaliseen oppimiseen - eli oppimiseen merkitysten luomisena ja kehittyvänä ymmärryksenä itsestä ja maailmasta. Projektin tulosten perusteella luomme viitekehyksen tuleville tutkimukselle ja annamme suosituksia epämuodollisen oppimisen validointiin. Tulokset ovat arvokkaita oppilaitoksille, urheilijoiden kaksoisuraa tukeville toimijoille, valmentajille ja opiskelija-urheilijoille. Löydöt voivat tukea urheilijoiden tulevaa työllistettävyyttä ja siirtymistä työmarkkinoille aktiiviuran jälkeen.

Asiasanat: elämänikäinen oppiminen, urheilijan kehitys, eksistentiaalinen fenomenologia, nuorten urheilu, elämän taidot


Vastuullinen johtaja


Päävastuullinen yksikkö


Liittyvät julkaisut


Viimeisin päivitys 2021-02-08 klo 13:32