LIIKUNTA JA SAUNA TUTKIMUS: ”KESTÄVYYS- JA VOIMAHARJOITUS YHDISTETTYNÄ SAUNOMISEEN SEKÄ PALAUTUMINEN”


Main funder


Funds granted by main funder (€)

  • 6 500,00


Funding program


Project timetable

Project start date: 01/01/2019

Project end date: 31/12/2020


Summary

Prof. Keijo Häkkinen ja tutkimusryhmä

Suomalaisille on suositeltu terveysliikuntaa ja uudet liikuntasuositukset sisältävät sekä aerobista liikuntaa sydän- ja verenkiertoelimistön että kuntosaliharjoittelua lihasten voiman ja lihasmassan kehittämiseksi. Harjoittelun ja saunan yhdistämisen hormonaalisista, väsymyksellisistä ja terveysvaikutuksista ei tällä hetkellä tiedetä, onko esim. kovan harjoituksen jälkeinen saunominen turvallista. Liikunnan ja saunan yhdistämistä suositellaan muun muassa siksi, että sauna rentouttaa liikunnassa kuormittuneita lihaksia ja helpottaa rasituksesta palautumista. Tälle mukavuuslähtöiselle suositukselle ei ole kuitenkaan selkeää tutkimusnäyttöä.

Lisäksi emme tiedä, miten kestävyys- ja voimakuormitus eroavat tässä suhteessa toisistaan sekä miten harjoituksen ja saunan yhteisvaikutuksesta palaudutaan, jotta seuraavan harjoituksen toteuttaminen olisi järkevää. Lisäksi kun yksittäisen kestävyys- ja voimaharjoituksen kuormitusmäärää vähennetään, voidaan samaan harjoitukseen yhdistää peräkkäin sekä kestävyys- että voimaharjoitus. Tässä tutkimuksessa tämä toteutustapa on myös tutkimuksen kohteena ja yhdistettynä myös yhdistelmäharjoitusta seuraavaan saunomiseen palautumis- ja terveydellisten tekijöiden vaikutusten tutkimiseksi. Tämän tutkimuksen mittaukset on saatu päätökseen, mutta tutkimuksen analyysi- ja tutkimustulosten jatkokäsittelyvaihe osalta jatkuu osittain vielä vuosien 2019 ja/tai 2020 loppuun saakka.

Tämä tutkimus tulee tuottamaan erittäin vahvaa tieteellistä tietoa yksittäisen 1) kestävyys- ja 2) voimaharjoituksen, 3) yhdistetyn kestävyys- ja voimaharjoituksen ja 4) saunan yhdistämisen vaikutuksista voimantuottoon, hormonipitoisuuksiin ja terveystekijöihin sekä harjoituskuormituksesta palautumiseen. Näin ollen tutkimus tullee tuottamaan merkittävää uutta tietoa nykyisten liikuntasuositusten kehittämiselle ja tarkentamiselle kestävyyskunnon ja lihasvoiman toteuttamisessa sekä kuormituksesta palautumiselle terveydelliset tekijät huomioon ottamalla. Tämä tutkimus tulee eittämättä lisäämään arvokasta tietoa liikunnan ja saunomisen optimaalisesta yhdistämisestä edistämällä samalla huomattavassa määrin saunakulttuuria.


Principal Investigator


Other persons related to this project (JYU)


Primary responsible unit


Related publications


Last updated on 2021-12-04 at 13:27