Karkotus mediavälitteisessä yhteiskunnassa: tunnetalous "pakolaisten vastaanottokriisin" jälkimainingeissa (DEMESO)


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: 320323


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 485 657,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.01.2019

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.12.2022


Tiivistelmä

Median ja yhteiskunnan suhdetta tarkastellaan maastapoistamisten ja pakkopalautusten - lyhyesti karkotusten - kontekstissa. Mediavälitteisyyttä tarkastellaan kahdella tasolla. Ensin tutkimme mediavälitteistä kansalaisvastarintaa, jolla karkotuksia yritetään estää. Toiseksi tutkimme uuden mediateknologian roolia sellaisten ihmisten ja yhteisöjen arjessa, joita karkotukset koskettavat.


Vastuullinen johtaja


Päävastuullinen yksikkö


Liittyvät julkaisut


Viimeisin päivitys 2021-17-03 klo 12:05