Kiertovesikasvatetun kalan laadun varmistaminen


Main funder

Funder's project number: 71138


Funds granted by main funder (€)

  • 38 090,00


Funding program


Project timetable

Project start date: 01/05/2018

Project end date: 30/04/2020


Summary

Hankkeessa keskitytään kalan laatuun. Suomalainen kalantuotanto pyritään saamaan nousuun panostamalla avomeri- ja kiertovesikasvatukseen. Tutkimuksessa määritetään kiertovesikasvatetun kalan laatuun ja säilyvyyteen vaikuttavat mikrobiyhteisöt ja pilaajabakteerit sekä selvitetään ovatko ne erilaisia perinteisesti maauomalaitoksessa ja kiertovesilaitoksessa kasvatetuissa kaloissa. Hankkeessa testataan lisäksi kuinka ns. raikastusvaihe vaikuttaa kalan mikrobiologiseen laatuun ja tuotteiden säilyvyyteen. Tähän osioon yhdistetään myös makuhaittojen poiston optimointiin tähtäävä geosmiini- ja MIB-yhdisteiden seuranta. Jolloin kokonaisuuden tavoitteena on löytää kalan laadun kannalta paras raikastusprotokolla. Tavoitteena on myös löytää uusia, puhtaita ja jäämättömiä kalan laatua ja säilyvyyttä parantavia menetelmiä ja testata näitä lopputuotteessa.Hankkeen yleisenä tavoitteena on parantaa kiertovesikasvattajien edellytyksiä tuottaa turvallisia ja korkealaatuisia tuorekalatuotteita, joiden säilyvyys mahdollistaa laajan jakelun ja kilpailukykyisen myyntiajan.
Mikrobien määrä kiertovesiympäristössä on pääsääntöisesti korkeampi kuin perinteisessä kasvatuksessa ja mahdollisesti myös mikrobilajistot ovat erilaisia eri tuotantotavoissa. Aiheesta on kuitenkin niukasti tutkimustietoa. Koska vesistön mikrobikuorman ja lajikirjon tiedetään vaikuttavan kalaraaka-aineen mikrobiologiseen laatuun, aiheesta tarvitaan suomalaisia tuotanto-olosuhteita vastaavaa tietoa. Tässä hankkeessa keskitytään näihin kahteen keskeisimpään kiertovesikasvatetun kalan laatutekijään, jotka vaikuttavat kalan aistinvaraiseen laatuun ja saattavat vaikuttaa myös kalan säilyvyyteen. Hankkeessa testataan suomalaisten yritysten kehittämiä innovatiivisia menetelmiä pakatun tuorekalatuotteen aistinvaraisen laadun varmistamisessa ja tuotteiden viennin mahdollistavan säilyvyysajan takaamisessa.


Principal Investigator


Primary responsible unit


Last updated on 2021-17-03 at 12:08