Kiihdytin hiukkasen


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumeroKokous 4/2018


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 26 470,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä01.01.2019

Hankkeen päättymispäivämäärä31.12.2021


Tiivistelmä

Kiihdytin hiukkasen -hanke on lukiolaisryhmille ja niiden opettajille suunnattu kilpailu. Ryhmät ideoivat oman tutkimushankkeen tai kokeen, joka voidaan toteuttaa Jyväskylän kiihdytinlaboratorion hiukkassuihkuilla ja laitteilla. Hankkeen päätuote on videosarja, jota tarjotaan televisiokanaville ja joka julkaistaan YouTubessa (ja/tai mahdollisesti muissa online-videopalveluissa). Lisäksi hanke elää sosiaalisessa mediassa ja nettisivulla, jotka jäävät myös kilpailun jälkeen dokumenteiksi ja tiedonlähteiksi. Hanke tuottaa myös tiedotuksellista materiaalia painetussa mediassa, etenkin aikakauslehdissä sekä niiden nettisivuilla julkaistavaksi. Pitkänäköisemmin hankkeen on tarkoitus luoda pohja esitetylle kilpailulle ja monimuotoiselle tieteestä tiedottamiselle.


Vastuullinen johtaja


Muut hankkeeseen liittyvät henkilöt (JYU)


Päävastuullinen yksikkö


Seurantakohteet

ProfiloitumisalueKiihdytinfysiikka ja subatomäärinen fysiikka (Jyväskylän yliopisto JYU)


Viimeisin päivitys 2022-06-07 klo 12:41