Anders Chydeniuksen elämäntyötä ja aikakautta valottavan lähdeaineiston sähköinen julkaiseminen


Main funder


Funds granted by main funder (€)

  • 15 000,00


Funding program


Project timetable

Project start date: 01/01/2019

Project end date: 31/12/2019


Summary

Hankkeen tarkoituksena on toimittaa ja julkaista chydenius.kootutteokset.fi -verkkopalvelussa Anders Chydeniuksen elämäntyötä ja aikakautta valottavaa lähdeaineistoa.

Chydenius-Instituutin kannatusyhdistys, Anders Chydenius -säätiö ja Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
toteuttivat vuosina 2006-17 Anders Chydeniuksen kootut teokset -hankkeen, jonka työn tuloksena julkaistiin koko
Chydeniuksen kirjallinen tuotanto alkukielisenä tieteellisenä editiona sekä suomennoksena, minkä lisäksi
keskeisimmät kirjoitukset ilmestyivät myös englanniksi. Kokonaisuus käsittää 11 painettua nidettä, ja aineisto
on myös julkaistu verkossa osoitteessa chydenius.kootutteokset.fi.

Julkaisuhankkeen aikana koottiin myös varsin paljon aineistoa, joka ei kuulu varsinaisesti Chydeniuksen
kirjallisen tuotannon piiriin, mutta valottaa monissa tapauksissa merkittävällä tavalla hänen poliittista ja muuta
yhteiskunnallista toimintaansa. Keskeistä aineistoa ovat mm. vuosien 1765–66 valtiopäivien valiokuntapöytäkirjat.

Chydenius oli erittäin aktiivinen valiokunnissa, ja useissa tapauksissa (mm. painovapauskysymyksessä) juuri
valiokunnissa tehtiin keskeisimmät ratkaisut.

Toisen merkittävän kokonaisuuden muodostavat virkatehtävissä syntyneet tekstit, kuten pitäjänkokousten
pöytäkirjat, kirjeenvaihto viranomaisten kanssa ja vuosikertomukset. Tähän luokkaan kuuluvat myös eräät
toisen käden lähteet, kuten referaatit Chydeniuksen pitämistä saarnoista. Vaikka tämä aineisto on usein
luonteeltaan paikallishistoriallista, se auttaa luomaan syvempää kuvaa paitsi Chydeniuksesta myös koko aikakaudesta.

Ehkä kiinnostavimman aineiston muodostavat ne kirjoitukset, jotka kommentoivat Chydeniuksen kirjoituksia
tai joita Chydenius itse kommentoi. 1700-luku oli julkisen keskustelun muotoutumisen aikaa, ja Chydenius oli
keskushenkilö muutamissa aikakauden kiihkeimmissä polemiikeissa. Tuomalla tällaisia keskusteluja laajasti nähtäville avataan uudenlaisia mahdollisuuksia aikakauden ilmiöiden ymmärtämiseen. Kootuissa teoksissa on julkaistu joitakin tällaisia vastakirjoituksia, joiden tunteminen on välttämätöntä Chydeniuksen oman tekstin ymmärtämisen kannalta; painettuihin kirjoihin niitä voitiin kuitenkin sisällyttää vain rajoitetusti.

Hanke palvelee luonnollisesti tutkimusta tuomalla arkistoissa olevat, usein vaikeasti tulkittavat dokumentit
tekstimuotoisina käytettäväksi. Dokumentit kiinnostavat myös monia historian harrastajia, ja lisäksi niitä
voidaan käyttää opetustarkoituksessa. Kiinnostus Ruotsin ja Suomen yhteistä historiaa kohtaan on lisääntynyt viime
aikoina länsinaapurissamme. Anders Chydenius on tässä prosessissa yksi keskeinen yhdistävä hahmo, ja tällainen
sähköisen julkaisemisen laajentaminen mahdollistaa Chydeniuksen tunnettuuden laajenemista Ruotsissa.

Hanke toteutetaan Anders Chydenius-säätiön, Chydenius-Instituutin kannatusyhdistyksen ja Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen yhteistyönä. Yliopistokeskus palkkaa hankkeessa tarvittavan henkilökunnan.

Aineisto koostuu sekä 1700-luvulla painetuista julkaisuista että käsikirjoituksista. Lähteinä käytetään
hankkeen aikana eri kirjastoista ja arkistoista hankittuja alkuperäisdokumenttien skannauksia.


Principal Investigator


Primary responsible unit


Last updated on 2022-08-11 at 12:27