Erôksen välimuotoisuus Platonin rakkaudenfilosofiassa


Päärahoittaja


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 57 600,00


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.07.2018

Hankkeen päättymispäivämäärä: 30.06.2020


Tiivistelmä

Filosofian historian ja sukupuolenfilosofian alaan sijoittuva tutkimus tarkastelee Platonin rakkautta koskevan filosofian ydinpiirteitä erityisesti Pidot- ja Faidros -dialogeissa erôs-käsitettä analysoimalla. Erôksen merkitys paljastaa filosofian ja rakkauden tehtävien liittymisen toisiinsa: rakkaus on sekä yksilöiden välinen asia että filosofian merkityksen rakentaja. Erôs määrittyy ensi näkemältä keskenään vastakohtaisten asetelmien välttämättömänä yhteytenä ja erottamattomuutena, välimuotoisuutena, Platonin ajattelulle tyypillisissä vastapareissa (sielu-ruumis, yksittäinen-yleinen ja aktiivinen-passiivinen). Tällä tulkinnalla asetutaan Platonin rakkauden filosofiaa ja seksuaalietiikkaa koskevan tutkimuskeskustelun uuteen konsensukseen, jossa ruumiillinen ja yksilöiden välinen rakkaus on keskeisessä asemassa. Tulkinta haastaa perinteisen Platonin filosofian luentaa ja selkeyttää uutta rakkauden filosofiassa käytyä keskustelua. Rakkauden, sukupuolen ja seksuaalisuuden käsittely antiikin tekstin kautta mahdollistaa kriittisen, mutta rakentavan tarkastelun nykykäsityksistämme: toisin on voitu ajatella - ja voidaan yhä.


Vastuullinen johtaja


Päävastuullinen yksikkö


Viimeisin päivitys 2021-17-03 klo 12:06