Maatalouden vaikutukset kimalaisiin


Päärahoittaja


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 23 250,00


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.11.2018

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.10.2021


Tiivistelmä

Väitöskirjatyön aiheena on mehiläistarhauksen vaikutukset kimalaisiin ja luonnonkasvien pölytysmenestykseen sekä kasvinsuojeluaineiden kulkeutuminen mikrobien välityksellä ja säilyminen ravintoverkossa. Tutkimuskysymykset ovat 1) miten tarhamehiläisen ja kimalaisten välinen resurssikilpailu vaikuttaa kimalaisten lisääntymismenestykseen, 2) mitkä ovat mehiläistarhauksen vaikutukset alkuperäisten luonnonkasvien pölytysmenestykseen, 3) miten mehiläisvierailu vaikuttaa meden mikrobikantoihin ja edelleen tätä kautta kimalaisyhteisöihin sekä 4) miten kasvinsuojeluaineiden käyttö vaikuttaa meden ja kimalaisten myrkkypitoisuuksiin? Tutkimus auttaa ymmärtämään kuinka laajasti tarhamehiläinen muuttaa alkuperäisiä eliöyhteisöjä ja mikä on kilpailun merkitystä pölyttäjäpopulaatioiden säätelijänä. Tutkimus tuo tietoa myös kasvinsuojeluaineiden säilymisestä ja kulkeutumisesta ravintoverkossa. Tutkimuksen tuloksia voidaan soveltaa antamalla suosituksia tarhamehiläisten pitoon, kuten mahdollisesti asetettavien tiheysrajoitusten laatimiseen ja pesien sopivan paikan valintaan. Tästä hyötyvät myös alkuperäiset pölyttäjälajit, kuten kimalaiset, joiden suojelua tutkimus osaltaan edistää.


Vastuullinen johtaja


Päävastuullinen yksikkö


Tieteenalat


Viimeisin päivitys 2022-06-07 klo 12:41