Kohti parempaa sosioemotionaalisten taitojen
tukemista varhaiskasvatuksessa
(KoPa)


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: 50/2178/2018


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 379 695,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 11.12.2018

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.12.2020


Tiivistelmä

Kyseessä on tutkimushanke, joka käyttää pitävää tutkimusnäyttöä tuottavia tutkimusasetelmia ja –menetelmiä ja tuottaa tietoa muualla aiemmin tutkittujen ja erilaisiin teoreettisiin viitekehyksiin nojaavien, koko lapsiryhmän kanssa toteutettavien tukiohjelmien vaikuttavuudesta lasten sosioemotionaalisiin taitoihin päiväkodeissa. Tutkimukset toteutetaan luonnollisissa tilanteissa, jolloin hankkeen tulokset ovat suoraan sovellettavissa suomalaisen varhaiskasvatukseen. Tätä mahdollistaa myös interventioiden sovellettavuuden ja hyväksyttävyyden tutkimisen aidoissa tilanteissa. Sikäli kun interventiot osoittautuvat vaikuttaviksi, niiden soveltaminen antaa mahdollisuuden lasten sosioemotionaalisten taitojen aiempaa systemaattisempaan tukemiseen.


Vastuullinen johtaja


Muut hankkeeseen liittyvät henkilöt (JYU)


Päävastuullinen yksikkö


Viimeisin päivitys 2021-17-03 klo 12:08