Kohti parempaa sosioemotionaalisten taitojen
tukemista varhaiskasvatuksessa
(KoPa)


Main funder

Funder's project number: 50/2178/2018


Funds granted by main funder (€)

  • 379 695,00


Funding program


Project timetable

Project start date: 11/12/2018

Project end date: 31/12/2020


Summary

Kyseessä on tutkimushanke, joka käyttää pitävää tutkimusnäyttöä tuottavia tutkimusasetelmia ja –menetelmiä ja tuottaa tietoa muualla aiemmin tutkittujen ja erilaisiin teoreettisiin viitekehyksiin nojaavien, koko lapsiryhmän kanssa toteutettavien tukiohjelmien vaikuttavuudesta lasten sosioemotionaalisiin taitoihin päiväkodeissa. Tutkimukset toteutetaan luonnollisissa tilanteissa, jolloin hankkeen tulokset ovat suoraan sovellettavissa suomalaisen varhaiskasvatukseen. Tätä mahdollistaa myös interventioiden sovellettavuuden ja hyväksyttävyyden tutkimisen aidoissa tilanteissa. Sikäli kun interventiot osoittautuvat vaikuttaviksi, niiden soveltaminen antaa mahdollisuuden lasten sosioemotionaalisten taitojen aiempaa systemaattisempaan tukemiseen.


Principal Investigator


Other persons related to this project (JYU)


Primary responsible unit


Last updated on 2022-06-07 at 12:41