Jos väkipakolla suojelette tämänkin nevan… – Luonnonsuojelun ja suojelusuunnittelun haasteita ja ratkaisuja


Päärahoittaja


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 37 500,00


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.01.2019

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.12.2020


Tiivistelmä

Tässä tutkimuksessa nostan esille luonnonsuojeluun liittyviä haasteita hyödyntäen tutkimustapauksena soidensuojelun täydennysohjelmaa. Usein suojelun haasteet kumpuavat yhteiskunnasta, eikä aina ole selvää, ovatko ne edes todellisia vai ainoastaan keksittyjä. Haasteet voivat johtua poliittisista muutoksista, kuten tapahtui silloin, kun ympäristöministerin vaihdos johti soidensuojelun täydennysohjelman vapaaehtoistamiseen ja väitteisiin vapaaehtoisuuden toimimattomuudesta tai toisaalta toimivuudesta. Ne voivat johtua asiantuntijoiden asiantuntemattomuudesta, kuten voi tapahtua silloin, kun suojelualueille halutaan sisällyttää piirteitä, jotka eivät korreloi monimuotoisuuden kanssa. Haasteet voivat johtua myös maanomistajien tekemistä, luonnolle vahingollisista toimenpiteistä, kuten tapahtuu silloin, jos omistaja tekee aavistushakkuun. Tutkin ensinnäkin, ovatko haasteet todellisia vai väitettyjä, sekä toisaalta etsin ja tarjoan niihin ratkaisuja. Tutkimukseni tulokset viitoittavat suuntaa kohti sellaista suojelusuunnittelua, jolla on aikaisempaa suurempi todennäköisyys siivilöityä käytännön luonnonsuojeluun, joka tuottaa luonnon kannalta hyvän lopputuloksen, ja joka on yhteiskunnallisesti aiempaa kestävämpää. Toteutan tutkimuksen väitöskirjatyönä.


Vastuullinen johtaja


Päävastuullinen yksikkö


YSO-asiasanat


Liittyvät julkaisut


Viimeisin päivitys 2021-17-03 klo 12:09