Valittavat äidit: affekti, moraali ja medikalisaation politiikka


Päärahoittaja


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 127 000,00


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.07.2019

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.12.2024


Tiivistelmä

Äidit valittavat joka paikassa, hiekkalaatikolla, työpaikan kahvipöydässä, sosiaalisessa
mediassa. He valittavat uhmaiästä, sairastavista lapsista, unen puutteesta, oman ajan
puutteesta, epätasa-arvosta kotityön jaossa ja syrjinnästä työelämässä. Äidit ovat
uupuneita, väsyneitä, masentuneita. Lapsiperhe-elämä kuitenkin summataan julkisessa
puheessa niin, että plussat ylittävät miinukset. Se mitä äidit eivät voi (julkisesti) sanoa,
on: ”Se ei ole sen arvoista”.
Tämä on tutkimus äitien vaietuimmasta tunteesta, katumuksesta. Tutkimus antaa äänen
äitien kielletyille tunteille ja äideille, jotka eivät halua(isi) olla äitejä. Tutkimus perustuu
Helsingin Sanomien kanssa yhteistyössä kerättävään aineistoon. Teoreettiseen
viitekehykseen haen inspiraatioita affektien tutkimuksesta. Affektien analyysin kautta
tavoitteeni on paremmin ymmärtää äitien ambivalentteja tunteita sekä sitä miksi naiset
edelleen kiinnittyvät rakenteisiin, kuten ydinperheeseen ja hyvän äidin ideaaleihin, jotka
voivat olla heille myös haitallisia. Huomioni on kiinnittynyt tunteiden medikalisaatioon,
siihen miten äitien kielteiset tunteet diagnosoidaan levolla, asiantuntija-avulla tai
lääkkeillä hoidettaviksi väliaikaisiksi vaiheiksi. Kysyn miten äidit itse hyödyntävät,
neuvottelevat tai vastustavat diagnooseja. Medikalisaatiossa kyse ei ole pelkästään
lääketieteen imperialismista, vaan huomio kiinnittyy nykyisyyden tunnerakenteeseen (structure of feeling), jonka medikalisaatio luo.


Vastuullinen johtaja


Päävastuullinen yksikkö


Tieteenalat


Liittyvät julkaisut ja muut tuotokset


Viimeisin päivitys 2022-06-07 klo 12:41